Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο
Πρωινή Ζώνη
10:00 – 11:00

Pilates Matwork

10:00 – 11:00

Pilates Matwork

10:00 – 11:00

Pilates for Pregnancy

Απογευματινή Ζώνη
17:00 – 18:00

Pilates for Kids

11:00 – 12:00

Pilates Matwork

 18:00 – 19:00

Pilates Matwork

18:00 – 19:00

Pilates Matwork

18:00 – 19:00

Pilates Matwork

12:00 – 13:00

Pilates for Men

19:00 – 20:00

Dance Stretching

19:00 – 20:00

Pilates Matwork

19:00 – 20:00

Barre À Terre

19:00 – 20:00

Pilates Matwork

19:00 – 20:00

Ballet for Adults

20:00 – 21:00

Pilates Matwork

20:00 – 21:00

Pilates Flow

 20:00 – 21:00

Pilates Matwork

20:00 – 21:00

Dance Fitness

20:00 – 21:00

Body Conditioning

 21:00-22:00

Pilates Matwork

21:00 – 22:00

Body Conditioning

 

***Το πρόγραμμα αυτό ισχύει μέχρι 31/7/2018.